Skip to: site menu | section menu | main content

Currently viewing: Centrum Caplík » Kurzy pro batolata

Kurzy pro batolata

Batole

Cvičení dětí 1 - 3 roky

Na toto cvičení mohou začít chodit rodiče s dětmi v momentě, kdy dítko udělá své první krůčky. Děti jsou již hodně v pohybu a snažíme se je metodicky připravovat na pobyty ve školce. Cvičení je rozděleno na dvě skupiny. Nejprve cvičí dětičky 1 - 2 roky a poté děti 2 – 3 roky. Začínáme procvičovat nejen nauku o barvách, tvarech, zvířátkách a tělesnou zdatnost, ale i soustředění, vytrvalost a jemnou motoriku. K tomu všemu nám pomáhají lákavé, metodické hračky a pomůcky, jako barevné míčky, víčka, plyšové hračky, navlékací kroužky, balonky, psychomotorický padák... Závěr každé hodiny je věnovaný volnějšímu aktivnímu projevu, které mohou dětičky uplatnit při překážkové dráze, sestavené s barevných molitanových hranolů, laviček, kuželů a velkých gymnastických míčů.

*videoukázka*Plavání batolat 1 - 3 roky

Místo: České Budějovice (Arpida)
Nácvik plaveckých prvků (jako splývání, dýchání do vody, skok do vody atd.), nácvik sebezáchrany důležité při nešťastných situacích u rybníků či bazénů a odblokování strachu z vody pomocí vodních her. Kurz je zaměřen především na první seznámení s vodním prostředím a cílem kurzu je dítě jak naučit plavat, tak i potápět a to naprosto přirozenou formou. Dítě se potopí, protože bude samo chtít, nikoli že bude pod vodu dopraveno maminkou či tatínkem.
V případě vašeho zájmu zajistíme focení nebo natáčení vašeho plaváčka.

Pokyny a pravidla pro plavání v Arpidě

*videoukázka*Plavání batolat 3 - 4 roky

Místo: České Budějovice (Arpida)
Malý trénink plaveckých prvků stále ještě zábavnou formou.

Pokyny a pravidla pro plavání v ArpiděPrvní zpívání 1 - 4 roky

Lekce vedené odborným pedagogem v oblasti hudby by měly v dětech podporovat zdravý smysl pro rytmus a krásu hudby. Děti mají možnost se cíleně zapojit a pomocí jednoduchých hudebních nástrojů tak dokázat, jak ony sami hudbu vnímají. Opět se v lekcích střídá chvíle soustředění s aktivním odpočinkem, složený z cvičebních prvků v rytmu známých písniček.První malování 1 - 4 roky

Výtvarné tvoření pro nejmenší je určeno pro děti od dvou do čtyř let, které již nějak projevují zájem o „čmárání“ a to v jakékoli formě. A také pro děti, u nichž by rodiče rádi vzbudili zájem o výtvarnou činnost.
Naším cílem je jednak vlastní výtvor, ale také - a to především samotný proces tvoření, který pomáhá rozvíjet šikovnost a fantazii dětí. Pro děti v tomto věku je výtvarné tvoření způsobem zkoumání a objevování okolního světa. Jde o podnětnou kreativní hru, provázenou řadou pocitů (radost, překvapení, smyslové prožitky…).
Výtvarné tvoření je doplňováno řadou dalších aktivit – propojení s hudbou, říkanky atp. Malí výtvarníčci si osvojí řadu výtvarných technik, naučí se pracovat se známými i neobvyklými materiály a mnoho dalšího.
Pustíte se do toho s námi? :o) Výborně! Vybavte se vhodným oblečením, které můžete beztrestně zašpinit a uvidíme se.Tanečky pro děti 3 - 4 roky

První seznámení s tanečními krůčky a dovádění při dětských písničkách. Cílem je naučit děti vnímat hudbu. Lekce je vedena hravou a zábavnou formou.Pohybové hry 3 - 6 let

Při pohybových hrách rozvíjíme obratnost, postřeh, kooperaci s kamarády, vnímání rytmu, učíme se barvy a mnoho dalšího. Většina aktivit je doprovázena hudbou. Lekce se skládá z tanečních prvků, pohybových her, říkanek, atd.
Co s sebou: vhodné oblečení a obuv (tričko, tepláky, cvičky, tenisky atp.) a pití