Skip to: site menu | section menu | main content

Currently viewing: Centrum Caplík » Úvod

MIRKA CAPLOVÁ
+420 724 166 169O nás

Od 30.3.2015 vznikl Caplík, jako zapsaný spolek. Předsedou spolku je registrovaná porodní asistentka Miroslava Caplová, která centrum vedla ve stejné podobě již od 1. 8. 2007 jako fyzická osoba. Díky jejímu vzdělání, které získala studiem a dále pak následnými kurzy, mohly vzniknout veškeré aktivity.

Mirka Caplová je registrovaná porodní asistentka, která své odborné vzdělání získala v letech 1992 až 1994 na Střední zdravotnické škole, obor – porodní asistentka. Poté nastoupila do Nemocnice v Českých Budějovicích, kde pracovala na oddělení gynekologie JIP, poté na oddělení rizikově těhotných a nakonec na porodním sále, kde setrvala až do roku 1998. Následovala práce v soukromé gynekologické ordinaci prim. MUDr. Petra Sáka a MUDr. Jiřího Pechy. Zároveň svá zaměstnání doplňovala předporodní přípravou, jako těhotenským tělocvikem, přednáškami pro těhotné a školením otců k porodu. Když v roce 2001 porodila své první dítě, věnovala se už jen předporodní přípravě a cvičení s miminky a svoji mateřskou dovolenou si takto zpestřovala. V té době tuto činnost vykonávala pro Kulturně vzdělávací centrum Pansofie, o.p.s. a pro Český červený kříž. Během své praxe absolvovala několik kurzů a seminářů, aby její vzdělání bylo ještě bohatší a mohla tak své znalosti předávat dál.

Absolvované kurzy

2001 – Cvičení pro těhotné, rodičky a gynekologicky nemocné ženy (Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví v Brně)
2002 – Míčková facilitace u respiračních onemocnění (Instruct – Praha)
2003 - Metodika těhotenského plavání a balančního cvičení s pomůckami v bazénu (Agentura Zdravé dítě – Klatovy)
2004 - Metodika těhotenského cvičení, sestavování cvič. jednotek, využití gymballů, overballů, činek, expanderů ve cvičení těhotných (Agentura Zdravé dítě – Klatovy)
2006 - Schopnosti novorozence po porodu a vývoj dítěte do jednoho roku (Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů – Brno)
2006 - Diplomované školení Aqua- fitness Basic 1 (Aqua-Fitness-Academy – Opava)
2006 – Diplomované školení Aqua-fitness Basic 2, specializace – anatomie, kineziologie, základní norma zdravotnických znalostí a vodní záchrany (Aqua-Fitness-Academy – Opava)
2006 - Instruktor animačních programů (poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti vodních aktivit) (Aqua-Fitness-Academy – Opava)

Back to top