Skip to: site menu | section menu | main content

Currently viewing: Centrum Caplík » Víkendové pobyty

Víkendové pobyty

V minulosti centrum Caplík pořádal také rodinné víkendové pobyty. V současné době je tato aktivita pozastavena.