OMLUVY, NÁHRADY, PRAVIDLA A PROVOZNÍ ŘÁD

JAK SPRÁVNĚ POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ OMLUVY NEBO NÁHRADY?

PRAVIDLA


Platnost permanentky je celkem 3 měsíce.
Délka kurzu je 2 měsíce.
Poté je nutné si zakoupit další permanentku, abyste mohly navštěvovat kurz.
Není možné navštěvovat další kurz tak, že si vybíráte náhradní hodiny a nemáte zakoupenou permanentku na daný kurz.

NELZE VYBRAT NÁHRADU VE STEJNÝ ČAS, CO JE ZAKOUPENA PERMANENTKA, tj - nelze vybírat náhradní hodiny v době platnosti permanentky, ale vždy mimo tento čas!


Vybrat si náhradní hodiny je možné i v herně.


OMLUVY/NÁHRADY


OMLUVY:

- neúčast na lekci je potřeba omluvit V DEN KONÁNÍ LEKCE DO 07:30 h,
- pište formou SMS své lektorce,
- neomluvená absence PROPADÁ.


NÁHRADY:

- v herně -> předložte lektorce permanentku ze cvičení,
- na kurzech bez předchozího objednání:
 • zpívání,
 • malování (příplatek 40,- Kč/materiál),
 • volná batolátka,
 • kutil,
 • tanečky,
 • angličtina,
- na kurzech batolecího cvičení, kde je lépe si napsat předem:
 • v den konání lekce ráno poptejte místo na lekci
  na tel. č.: +420 724 166 169 (Mirka Caplová),
 • pokud přijdete bez ohlášení a bude místo, můžete cvičit s námi,
 • pokud bude kapacita lekce plná, můžete vybrat svou náhradu v herně,
- na cvičení pro dospělé:
 • jóga -> bez rezervace předložte permanentku,
 • skákací boty (nutno rezervovat a uvést velikost nohy pro zapůjčení bot), předložte permanentku.


Platnost PERMANENTKY a tudíž doba pro vybrání náhrad je 3 měsíce od data zakoupení!!!


Náhradu může za své dítě vybrat i sourozenec či kamarád (např. na některém z odpoledních kroužků) nebo např. rodič (na večerním cvičení pro dospělé)!!!


PLAVÁNÍ:

Náhrady z plavání lze vybírat pouze v herně či lekcích plavání!!! 

Zameškanou lekci, která je řádně omluvena do 11:00 h plavacího dne, lze nahradit v jiný plavací den nebo v herně Centra Caplík po předložení této plavací kartičky.

PIŠTE NA NÁHRADU VŽDY KONKRÉTNÍ LEKTORCE V DEN, KTERÝ CHCETE NAHRAZOVAT, AŽ PO 11:00 HODINĚ, KDY MÁ JASNO, KDO NEPŘIJDE NA LEKCI.

Neomluvená lekce či pozdě omluvená - propadá.
Zameškané lekce lze převést do dalšího kurzu pouze v případě, že plaváček v něm bude pokračovat a kurz zaplatí.
Pokud v dalším kurzu pokračovat nebude, musí provést náhrady do konce stávajícího kurzu.

Lektoři:
ARPIDA:
- PONDĚLÍ -> Vlasta: +420 736 766 002,
- ÚTERÝ -> Mirka: +420 724 166 169,
- STŘEDA -> Katka P.: +420 728 782 430,
- ČTVRTEK -> Blanka: +420 607 823 190,
KNĚŽÍNEK:
- ÚTERÝ, STŘEDA (dopoledne) -> Vlasta: +420 736 766 002,
BOROVANY:
-> Katka: +420 606 033 743.


PROVOZNÍ ŘÁD

PRAVIDLA:

 • Zaměstnanci Centra Caplík nenesou odpovědnost za bezpečí dětí, rodiče dohlíží na své děti jak v herně, tak v konkrétních kurzech.
 • Zaměstnanci Centra Caplík nenesou odpovědnost za cennosti a hračky, které si dítě přináší z domova.
 • Rodiče dohlíží na své dítě, aby konzumovali pokrmy pouze u jídelních stolů, volné pobíhání s jídlem v herně mezi herními prvky není dovoleno.
 • Po dobu návštěvy v Centru Caplík jsou děti vedeny k šetrnému zacházení s majetkem Centra, aby nedocházelo k ublížení na zdraví dětí nebo znehodnocování majetku Centra.
 • V případě poškození majetku Centra bude tato záležitost projednána se zákonnými zástupci dítěte a dohodnut postup náhrady škody.

PÉČE O ZDRAVÍ A BEZPEČNOST DĚTÍ:

Onemocnění dítěte:

 • do kolektivu nemůže být přijato dítě nemocné. Vedoucí osoba má právo odmítnout dítě, které jeví znaky nemoci.

První pomoc:

 • při náhlém onemocnění nebo úrazu dítěte zajistí zaměstnanci Centra a zákonný zástupce včasné poskytnutí první pomoci,
 • v případě úrazu jsou zaměstnanci povinni objektivně zjistit a případně odstranit příčiny úrazu,
 • všechny úrazy jsou evidovány v Knize úrazů,
 • zaměstnanci Centra Caplík jsou odborně proškoleni.

 


DĚKUJEME, ŽE RESPEKTUJETE UVEDENÁ PRAVIDLA A POMÁHÁTE NÁM TAK UDRŽET PŘEHLEDNÝ A SPRAVEDLIVÝ SYSTÉM, ZAJIŠŤUJÍCÍ CO NEJLEPŠÍ KOMFORT PRO VŠECHNY DĚTI I RODIČE.